CHIKO Japanese Terrier

Rozpoczęty Champion Polski

1xBOB
1xCAC
1xBest Minor Puppy