Roczek Bayki


Dziś, tj. 18 lipca 2013 roku, Bayka skończyła pierwszy roczek. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak nam się nasza Bayeczka rozwija. 100 lat Bayka!